Het team Kunst- en cultuureducatie van DOK ondersteunt scholen voortgezet onderwijs in het verankeren van kunst- en cultuureducatie in het curriculum. Dit gebeurt door producten zoveel mogelijk aan te passen aan de behoefte van een school; een workshop kan een leuke manier zijn om kennis te maken met een kunstvorm of juist specifiek worden ingezet om bepaalde vaardigheden te trainen.

Veel scholen willen leerlijnen creëren om de samenhang binnen de onderwijsprogramma’s te vergroten of om binnen een kunstdiscipline aan talentontwikkeling te doen. Daar werkt het team Kunst- en cultuureducatie graag aan mee in de vorm van advies, ontwikkeling en uitvoering.

Programma 2018-2019

Het aanbod is schoolbreed (van brugklas tot eindexamenjaar VMBO-HAVO-VWO) en omvat workshops, voorstellingen, lespakketten, inleidingen in de kunst en evenementen voor leerlingen.

Workshops

Het motto van de workshops is Leren door doen: De leerlingen krijgen tools om tot het maken van kunstproducten te komen. Ze worden uitgedaagd om hun creativiteit aan te boren. Het proces is daarbij net zo belangrijk als het product. Waar het mogelijk is, wordt ruimte gemaakt voor reflecteren op het eigen en op andermans werk.

Het team Kunst- en cultuureducatie werkt met kunstenaars/docenten die niet alleen veel ervaring hebben in het werken met jongeren, maar die ook in staat zijn om workshops op verschillende leerniveaus aan te bieden. Wilt u extra aandacht voor een theoretische inbedding, voor een thema of voor presentaties, het is allemaal mogelijk.

Voorstellingen

We speuren het hele jaar door naar voorstellingen die geschikt zijn voor scholieren. Bij het scouten van voorstellingen wordt er gelet op artisticiteit, toegankelijkheid en taalgebruik. Alle voorstellingen in deze brochure zijn door een adviseur Kunst- en cultuureducatie gezien. Sommige voorstellingen zijn schoolbreed, andere voorstellingen voor een bepaald leerjaar en leertype.

Dit jaar hebben we een speciale samenwerking met theatergroep Mangrove die hun nieuwe voorstelling Antigone presenteert. Vooraf aan deze voorstelling kunt u theaterworkshops bestellen om de leerlingen op de voorstelling voor te bereiden

Er is steeds meer vraag naar thematische voorstellingen; de voorstelling Like van theatergroep Playback vormt een prima ingang om met scholieren het gesprek aan te gaan over pesten.  De theatermonolog Het Achterhuis van Sabine van Boven sluit naadloos aan bij thema’s als de Tweede Wereldoorlog en burgerschap. Bij alle voorstellingen is lesmateriaal ontwikkeld of kan er een extra workshop bij worden geleverd. Hoe beter de leerlingen zijn voorbereid, hoe meer ze van een voorstelling opsteken en kunnen genieten.

De voorstellingen vinden plaats op school of in een theaterzaal:  Het Rietveldtheater of de TUzaal aan de Mekelweg.

Podium (leren presenteren)

DOK Kunst & Cultuureducatie biedt ook een podium voor jonge kunstenaars. Sommige kunstproducten verdienen het om buiten school gezien te worden, weliswaar in de beschermde omgeving van een culturele instelling.  (Dat kan in de vestiging van DOK zijn, maar ook in Theater de Veste of in het Rietveldtheater. Het is mogelijk om in DOK te exposeren of om een schoolvoorstelling te laten zien. Soms kan een voorstelling of concert deel uitmaken van de programmering van een bestaand festival. Op aanvraag kan er een officiële opening of première worden verzorgd.

Delft als leeromgeving (cultuuronderwijs)

Scholen zetten de stad Delft graag in als leeromgeving, vooral als het gaat om erfgoed.  DOK werkt nauw samen met Museum Prinsenhof en het Vermeer Centrum Delft.  Een gezamenlijk product is de workshop Liefde is van alle tijden waarbij leerlingen na een korte rondleiding  zich inleven in een middeleeuws personage en zelf een liefdestekst schrijven.

De afgelopen jaren is er een aantal lespakketten ontwikkeld voor de vakken CKV, geschiedenis en aardrijkskunde. Dit lesmateriaal kan worden gedownload van onze website of is gratis af te halen.

Inleidingen in de kunst

Soms is het fijn om naast actief bezig te zijn ook tijd te maken voor extra theorie en reflectie. De inleidingen, dans- en filmgeschiedenis en vervalsingen in de kunst zijn interactief van aard; van de leerlingen wordt een nieuwsgierige en onderzoekende houding verwacht.

Evenementen en trajecten

Het team Kunst- en cultuureducatie ondersteunt scholen in het opzetten van kunst- en cultuurevenementen en trajecten. Het Literair Jongeren Festival vormt daarin een goede traditie.

Kunst en cultuur op maat

Steeds meer scholen vragen om een specifiek aanbod dat naadloos aansluit bij het curriculum van de school. DOK gaat graag op deze vragen in; of het nu gaat om het vormgeven van een thematisch vakoverstijgend project, een verdiepende workshop in één van de kunstvakken of een kunstevenement voor leerlingen. Het team Kunst- en cultuureducatie heeft een groot netwerk van kunstenaars/docenten, specialisten en wetenschappers die hierin kunnen ondersteunen.

Financiering

DOK is een Cultuurkaart-acceptant; betaling met de Cultuurkaart is mogelijk.

Verzekering

De verzekering van de leerlingen is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de school. Nadere inlichtingen hierover bij de afdeling Samenleving van de Gemeente Delft.