Kunst- en cultuureducatie richt zich op de zes kunstvakken: muziek, theater, dans, beeldende kunst, literatuur en audiovisueel (geluid/film/foto/video/media) en op erfgoed. Het programma wordt bekostigd uit de gemeentebegroting en de leerlingbijdragen via de schoolbesturen.

Kerndoelen

De programmaonderdelen opgenomen in dit aanbod voldoen aan de kerndoelen voor Kunstzinnige oriëntatie:

 • Kerndoel 54

  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

 • Kerndoel 55

  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 • Kerndoel 56

  De leerlingen verwerven kennis over en krijgen waardering voor aspecten van erfgoed.

Hoe werkt KUNSTklik?

Groep 1 t/m 6 krijgt elk jaar twee programma’s met verschillende kunstvakken en/of erfgoed. Het jaar daarop andere vakken en zo verder, zodat in drie jaar tijd alle kunstvakken en erfgoed aan bod zijn geweest. Voor groep 7 en 8 liggen de disciplines niet vast, zodat we kunnen inspelen op actuele en/of multidisciplinaire programma’s.

Wat zijn de voordelen van KUNSTklik?

 • Participatie

  Álle groepen van de school nemen deel.

 • Planning

  De programmaopbouw is jaren tevoren bekend, zodat KUNSTklik in het schoolwerkplan kan worden opgenomen. Het programma wordt vóór de zomervakantie bekend gemaakt. Dit stelt u in staat KUNSTklikonderdelen in het activiteitenplan op te nemen.

 • Kennismaking

  De leerlingen maken kennis met álle kunstdisciplines en bezoeken Delftse kunst- en erfgoedinstellingen.

Voor wie is KUNSTklik?

KUNSTklik is voor álle Delftse scholen voor basis- en speciaal onderwijs. De scholen zijn per wijk ingedeeld in een van de twee KUNSTklikprogramma’s. Deze indeling vindt u onder Deelnemende scholen primair onderwijs.

Scholen voor speciaal onderwijs bekijken in hoeverre het standaardprogramma bruikbaar is. Zo nodig kan in overleg met het team Kunst- en cultuureducatie van DOK per onderdeel gekozen worden binnen de betreffende discipline. Scholen met principiële bezwaren tegen een programmaonderdeel op grond van levensbeschouwing hebben dezelfde mogelijkheid.