Sinds schooljaar 2016/2017 vormt de afdeling Onderwijs van De VAK samen met de afdeling Educatie van DOK een nieuwe afdeling. En daar zijn we heel blij mee! Met het samengaan van de afdelingen is er één educatieteam ontstaan met een brede expertise op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering, kunst- en cultuureducatie, en op termijn techniekeducatie.

Ons doel is de ontwikkeling van kinderen op een ontdekkende en inspirerende wijze te stimuleren en daarmee een waardevolle educatieve partner zijn voor het Delftse onderwijs. Om dit te bereiken zullen we onze huidige succesvolle projecten als de Vindplaatsen, Taalvisite en Cultuurhelden blijven ontwikkelen en werken aan inspirerende, nieuwe programma’s waarin we taal, kunst, cultuur en techniek met elkaar verbinden.

Voor het taaleducatieaanbod en het KUNSTklik-aanbod kunt u zich nog op de gebruikelijke wijze aanmelden. Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen van DOK Educatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tineke Kistemaker, teamleider Taaleducatie, t.kistemaker@dok.info

Miriam Bosman, teamleider Kunst- en Cultuureducatie, m.bosman@dok.info

KUNSTklik-programma 2017-2018

Het programma is samengesteld volgens een driejarenplanning, waarbij alle kunstdisciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur, geluid/film/foto/video en erfgoed aan bod komen. De leerlingen komen in hun schoolloopbaan minimaal twee keer met alle kunstvakken en erfgoed in aanraking. Er zijn programma’s op school en op locatie. De driejarenplanning vindt u hier. Elke groep heeft twee KUNSTklikprogramma’s per jaar. Voor groep 1 t/m 6 is het programma samengesteld. Voor groep 7 en 8 is er een keuzeprogramma. Hier vindt u het overzicht 2017-2018.

KUNSTklik Plus

Bij KUNSTklik Plus vindt u projecten en workshops voor leerkrachten en leerlingen die u tegen extra betaling kunt aanvragen. Ook dit schooljaar is dat de Workshop Kinderboekenweek 2017 voor leerkrachten met een vernieuwd concept. U kunt uw school inschrijven met dit formulier.

Informatie

Voor vragen over het programma kunt u tot de inschrijfdatum telefonisch contact opnemen met DOK Kunst- en cultuureducatie, tel.: 06-426 53 118, e-mail: info@kunstklikdelft.nl. Als u dat wenst, kunnen we het programma ook persoonlijk toelichten op school.

Inschrijven primair onderwijs

Op deze site vindt u een digitaal inschrijfformulier. Per school wordt één formulier ingevuld. Hier vindt u het inschrijfformulier voor KUNSTklikprogramma 1, en hier vindt u het inschrijfformulier voor KUNSTklikprogramma 2. Wij verzoeken u dit uiterlijk 23 juni 2017 te sturen naar Anne Boer van DOK Kunst- en cultuureducatie, e-mail a.boer@dok.info.

Groepsindeling primair onderwijs

De programma’s zijn afgestemd op groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8. Bij combinatiegroepen 2/3, 4/5 of 6/7 graag op het inschrijfformulier aangeven bij welke indeling deze groepen horen, eventueel in overleg met DOK, Team Kunst- en cultuureducatie.

NB: Uit ervaring met vorige programma’s weten we dat de programma’s vaak te moeilijk zijn voor een lagere groep dan is aangegeven; hoger is meestal géén probleem.

Wijziging

Indien u om dringende redenen het rooster wilt wijzigen, kunt u uiterlijk 14 dagen van tevoren met DOK Kunst- en cultuureducatie overleggen of dit mogelijk is. tel.: 06-426 53 118.

Deelname en annulering

De activiteiten van KUNSTklik kosten geld. Ook het busvervoer. Wij verzoeken u daarom dringend tijdig te overleggen als een geplande activiteit in de knel komt en niet zonder bericht weg te blijven. Als u toch wegblijft, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen bij de school.

Busvervoer

Busvervoer wordt alléén aangeboden bij het programma’s voor groep 1 t/m 6. De groepen 7 en 8 komen op de fiets. Wij verzoeken u óók lagere groepen, die met de fiets naar de programma’s kúnnen komen (bijvoorbeeld vanaf groep 5), geen gebruik te laten maken van busvervoer.

Met de busmaatschappij zijn afspraken gemaakt over de opstapplaatsen. Het is belangrijk dat u zich aan deze opstapplaatsen houdt. Indien u hierin verandering wilt aanbrengen, dient u, om misverstanden te voorkomen, contact op te nemen met onze afdeling.

Verzekering

De verzekering van de leerlingen, ook tijdens het busvervoer, is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de school. Nadere inlichtingen hierover bij het Team Wijken en Voorzieningen van de Gemeente Delft.

Gedrag leerlingen

Ook dit jaar vinden verschillende bezoeken plaats buiten de school, onder andere in Museum Prinsenhof Delft en Theater de Veste. Wij verwachten dat de leerkrachten van tevoren met de leerlingen de regels doornemen ten aanzien van hun gedrag ter plaatse. En dat de begeleiders op het gedrag van de leerlingen letten en ingrijpen als dat nodig is.

Evaluatie

Het programma-aanbod is met zorg samengesteld. Als u kritiek of opmerkingen heeft over de inhoud of de kwaliteit van programmaonderdelen, horen wij dit graag. U ontvangt daarom na elke activiteit een evaluatieformulier. Ook positieve reacties hierop zijn welkom.

Opmerkingen en suggesties, die ons bereiken via de evaluatieformulieren, worden altijd gelezen. Naar aanleiding daarvan worden zinvolle verbeteringen en aanvullingen in de programma’s aangebracht.